Postępy neuronauk - 2021

 

Monografia przygotowana przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny i obejmujące aktualne zagadnienia

interdyscyplinarne związane z chorobami układu nerwowego.

Spis treści:

 • Sławomir Michalak – Wspomnienie Prof. Romana Jankowskiego i Prof. Ryszarda Żukiela
 • Joanna Balewska – Metafory muzyczne i ich percepcja a czynności poznawcze człowieka
 • Anna Bartochowska, Małgorzata Wierzbicka – Znaczenie protezowania słuchu dla poprawy czynności poznawczych
 • Monika Joks – Pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego
 • Małgorzata Wiszniewska – Chłoniaki Ośrodkowego, Obwodowego Układu Nerwowego oraz kręgosłupa. Rola neurologa - studium przypadków
 • Marcin Stopa – Efekt terapii genowej we wrodzonej ślepocie Lebera
 • Szczepan Cofta – Mózgowe następstwa chorób układu oddechowego i ich leczenia
 • Katarzyna Katulska – Nowoczesne metody neuroobrazowania guzów mózgu
 • Krystyna Adamska – Radioterapia guzów mózgu
 • Jacek Mackiewicz – Chemioterapia guzów mózgu
 • Jakub Moskal – Preparowanie istoty białej – neuroanatomia w praktyce neurochirurgicznej
 • Sławomir Michalak – Znaczenie markerów molekularnych w diagnostyce guzów mózgu
 • Aleksandra Naglik, Tomasz Dynowski, Justyna Wachowiak, Małgorzata Lange-Ratajczak, Sławomir Michalak - Krytyczne wyniki badań laboratoryjnych u chorych z COVID-19
 • Grażyna Kasprzak, Joanna Rybacka – Mossakowska, Tomasz Dynowski, Sławomir Michalak - Odchylenia w badaniach laboratoryjnych u chorych z powikłaniami COVID-19      w obrębie układu nerwowego
 • Magdalena Telec - Wrodzona i nabyta odpowiedź immunologiczna w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu
 • Materiały z konferencji „Pokolenia przechodzą (…) Przechodzą i Epoki (…)” - 15 grudnia 2018
 • Materiały z konferencji- „Onkoneurologia i jej miejsce w systemie kompleksowej opieki zdrowotnej” - 14 grudnia 2019
 • Materiały z konferencji - „Kliniczno-parakliniczne korelacje w praktyce lekarskiej XXI wieku” - 12 grudnia 2020 r

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.