O nas

Cele Fundacji NeurEOS:

1. ROZWÓJ NEUROLOGII KLINICZNEJ W OPARCIU O BADANIA UKŁADU NERWOWEGO,WSPIERANIE TRANSLACJI WYNIKÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH DO ZASTOSOWAŃKLINICZNYCH,

2. POGŁĘBIANIE EDUKACJI PRZEDDYPLOMOWEJ, PODYPLOMOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJW ZAKRESIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, REHABILITACJI I OPIEKI W CHOROBACHUKŁADU NERWOWEGO,

3. INICJACJA ORAZ WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW KOMPLEKSOWEJ OPIEKISPECJALISTYCZNEJ NAD OSOBAMI Z CHOROBAMI UKŁADU NERWOWEGO ORAZ NADICH OPIEKUNAMI.

Zespół

Sławomir Michalak

neurolog, neuropatolog

Prezes

Zarządu Fundacji

Joanna Rybacka - Mossakowska

neurolog

Członkini

Zarządu Fundacji

 

EIżbieta Tokarz - Kupczyk

neurolog

Członkini

Zarządu Fundacji

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.