Kurs:

„Ilościowe i morfologiczne zmiany w układzie białokrwinkowym”

Analiza przypadków klinicznych (skatergram  i obraz mikroskopowy )

 

       Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie  profesjonalnej klasyfikacji 

i oceny morfologii komórek jądrzastych krwi obwodowej w codziennej praktyce laboratoryjnej.

        Szkolenie opierać się będzie na interaktywnej analizie on-line kilkudziesięciu przypadków klinicznych,

w których występują zmiany ilościowe / jakościowe w układzie białokrwinkowym. Przedstawione zostaną

wyniki uzyskane z analizatora hematologicznego,  a następnie prowadząca udostępni kursantom obraz

z mikroskopu podłączonego do kamery i razem z uczestnikami spotkania zakwalifikuje i oceni morfologię

napotkanych komórek.

         Przedstawione zostaną przypadki ostrych i przewlekłych chorób rozrostowych

układu krwiotwórczego, stanów zapalnych (w tym sepsy), stanów po podaniu czynników

stymulujących granulopoezę.

 

Termin i czas trwania kusu :

    25.03.2023 - 9.00 do 16.30

  1. Analiza przypadków - 9.00 do 15.00 ( 8 x 45 minut)
  2. Indywidualne konsultacje przypadków z praktyki uczestników kursu - 15.oo do 16.30 ( 2 x 45 minut)
  3. Test

UWAGA! Zapisy na kurs przyjmowane będą do 15.03.23

Kurs on-line, na platformie TEAMS będzie prowadzić dr n.med. Justyna Wachowiak

Uczestnicy kursu po zdaniu testu końcowego otrzymają 10 twardych punktów edukacyjnych.

Kontakt i zgłoszenia - proszę przesyłać na adres mailowy : j.wachowiak@interia.pl

W mailu proszę podać następujące dane:

- imię i nazwisko

- NPWZ DL (nr prawa wykonywania zawodu)

- datę i miejsce urodzenia

- adres korespondencyjny (certyfikaty przesyłane są pocztą tradycyjną)

 

Opłata: 300 PLN

Wpłaty proszę dokonywać na konto SANTANDER:

36 1090 2590 0000 0001 5018 8038

W tytule wpłaty proszę podać: "Kurs hemat - Nazwisko imię"

 

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.