KURS HEMATOLOGIA

DLA DIAGNOSTÓW

marzec 2023

- informacje w zakładce "SZKOLENIA"

Informacje dotyczące monografii

"COVID-19 w ujęciu interdyscyplinarnym"

dostępne są

w zakładce "WYDAWNICTWA"

Monografia

Edukacja

Edukacja w zakresie chorób układu nerwowego na poziomie społeczeństwa         oraz w grupach zawodowych stwarza warunki do poprawy i optymalizacji opieki zdrowotnej.

NeurEOS

FUNDACJA NEUREOS

NEUROLOGIA / NEURONAUKA, EDUKACJA, OPIEKA  SPECJALISTYCZNA

Motywacja

Szacuje się, że 30 % osób w populacji ogólnej ma objawy ze strony układu nerwowego.

Opieka specjalistyczna

Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów zajmujących się osobami z chorobami układu nerwowego  rozszerza możliwości procesu przywracania sprawności chorym z deficytem neurologicznym.

Neuronauki

Nauki o układzie nerwowym należą do najbardziej rozwijających się dziedzin wiedzy            w ostatnim dwudziestoleciu.

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.